Co střevní bakterie opravdu mohou a také umí?

Kolik toho mají pod svou kontrolou?

   O čem rozhodují?
   Jak ovlivňují naše zdraví?
   Co mají společného s naší psychikou?
   Jak ovládají naše chutě?

A proč si stále více lidí stěžuje na:

   nadváhu, obezitu, potravinové alergie
   nekvalitní spánek, trvalou únavu
   bolesti hlavy, kloubů, zad
   zažívací problémy, průjmy, zácpu, kvasinkové infekce
   psychické potíže, depresivní nálady
   tmavé kruhy pod očima, kožní problémy
   … a spousty dalších “ne-nemocí”?

Nalézt odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek, je v posledních desetiletích cílem celé řady rozsáhlých výzkumů střevního mikrobiomu. Vzhledem k tomu, že většina střevních bakterií (60-80 %) je v laboratorních podmínkách nekultivovatelných, skutečně je zkoumat umožnil teprve až nástup nových IT technologií, tzv. sekvenování bakteriální DNA. Tato metoda se uplatnila např. i v mezinárodním vědeckém projektu – čtení lidského genomu:

Díky této metodě nastal rozmach nevídané velikosti. V současnosti snad není v žádné světově uznávané laboratoři zkoumanějšího orgánu než právě střevo a jeho mikrobiom (společenství všech mikroorganismů a jejich genů, dříve střevní mikroflóra).

Jaká je spojitost mezi mikrobiomem a opravdu dramatickým nárůstem chronických nemocí?

Existuje mnoho nemocí, o kterých jsme se učili, že jejich příčina vzniku je neznámá. Dnes se situace mění. Lékaři dlouhá léta vůbec netušili, jak neuvěřitelně enormní roli střevní baktérie v našem životě hrají.

Dešifrování mikrobiálního genomu je považováno za jedno z posledních velkých bílých míst ve výzkumu střevní mikroflóry. Pětiletý evropský projekt http://www.mynewgut.eu byl zaměřen na výzkum vlivu stravy, stravovacích návyků, stresu a dalších faktorů na rovnováhu střevní mikroflóry a tím i na vliv rozvoje obezity, metabolických poruch a poruch chování.

A právě na základě tohoto a mnoha dalších výzkumů vědce znovu a znovu překvapuje zvláště to, do kolika tělesných funkcí a oblastí mikrobiom, ať už pozitivně, či negativně zasahuje.

Porušení křehké rovnováhy ve střevní mikroflóře, ať už je způsobeno infekcí, trvalým stresem, nezdravou stravou, podvýživou, antibiotiky, ČI JINÝMI LÉKY, může vést k hluboké nerovnováze (dysbióze) ve střevním prostředí a tím ke zhroucení oboustranně výhodného partnerství mezi člověkem a mikrobiomem. Následkem je progrese od zdraví k nemocem.

Na světlo světa vychází, že pro zachování zdraví hrají střevní baktérie doslova “první housle”

Kdo by si neuvědomoval, že žijeme v době masívního rozvoje chemicky upravovaných potravin, trvalého stresu, obezity, chronických nemocí a vzestupu psychiatrických potíží?

Odhaduje se, že v roce 2050 bude např. jen demencí trpět již kolem 100 miliónů lidí na celém světě. Obezita dosahuje už dnes rozměrů pandemie. To ohrožuje zdravotní systémy celého světa.

O to děsivější je zjištění, že vědci čím dál více přicházejí na to, že je to vlastně ona – střevní mikroflóra, kdo ovládá nás i naše zdraví.

Jaká je jejich skutečná moc, ještě před několika málo lety nikdo ani náznakem netušil. Že může mít nerovnováha ve střevní mikroflóře takový vliv na rozvoj obezity a chronických nemocí (od deprese až po rakovinu), to nečekal snad nikdo.

Existuje vůbec nějaká cesta zpět?

Ano. Spočívá v nápravě toho, co jsme svým životním stylem ztratili - rovnováhu ve střevní mikroflóře. Ona je tím, co nám za normálních okolností naše zdraví chrání.

Mnohé studie dokazují, že nejen nárůst obezity, psychické nepohody, chronických nemocí, ale i takových potíží, jakými jsou autismus, roztroušená skleróza, Crohnova nemoc a další, souvisí s bilióny mikroorganismů žijících v našem těle.

Ať chceme nebo ne, ovlivňují naše zdraví více, než si vůbec kdy kdo dokázal (až dodnes) představit.

Zdravá kondice střevního prostředí je podmínkou života ve zdraví

Stručný přehled toho, co střevní bakterie opravdu mohou a také umí, jsem vám shrnula do velmi hodnotného PDF dokumentu:

19 zdravotních benefitů střevní mikroflóry

Věřím, že vám pomůže pochopit, proč je zdravá kondice tohoto cenného ekosystému tak významná pro udržení si štíhlé postavy a kvalitního zdraví.

Komentáře